Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności w Polsce prowadzony przez Rządowe Centrum Informatyczne PESEL.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com