obiektyw kamery fotogrametrycznej, który z odpowiednio wysoką dokładnością realizuje rzut środkowy.

Zależnie od kąta rozwarcia rozróżnia się obiektywy fotogrametryczne:
a) wąskokątne o kącie mniejszym od 60°,
b) normalnokątne o kącie od 60° do 75°,
c) szerokokątne o kącie od 75°do 100°,
d) nadszerokokątne o kącie większym od 100°.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com