wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez segmenty koła (przedstawiającego pewną całość, np. 100%) o rozmiarach proporcjonalnych do wartości.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com