English
pixel map
polski
English
polski
mapa pikselowa
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego pikselom (patrz: piksel) tworzącym obraz.

Przykład mapy pikselowej