© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

obszar płaszczyzny ograniczony łamaną zwyczajną zamkniętą łącznie z tą łamaną.