bryła powstała przez rozcięcie przestrzeni euklidesowej powierzchnią utworzoną przez skończoną liczbę wielokątów.

Wielokąty te nazywa się ścianami, a ich boki krawędziami.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com