jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, geograficzne rozmieszczenie ludności, łącznie z poziomami aktywności i charakterystyką ludności, pogrupowanej według siatki georeferencyjnej regionu, jednostki administracyjnej lub innej jednostki analitycznej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com