możliwość wykonywania programu przez różne rodzaje systemów komputerowych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com