English
portability
polski
English
polski
przenośność programu
możliwość wykonywania programu przez różne rodzaje systemów komputerowych.