według norm ISO 19100, przedstawienie informacji ludziom.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com