funkcja przedstawiająca związek między wartościami zmiennej losowej i prawdopodobieństwami ich wystąpienia.

Dla zmiennej losowej dyskretnej podaje się prawdopodobieństwa odpowiadające poszczególnym wartościom zmiennej, rozkład zmiennej losowej ciągłej charakteryzuje się funkcją zwaną gęstością prawdopodobieństwa.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com