w języku UML –perspektywa (patrz: perspektywa) modelu dostosowana do potrzeb analizy współbieżności i synchronizacji składników systemu i uwzględniająca wątki i procesy przebiegające w tym systemie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com