norma ogólnego przeznaczenia dostosowana do konkretnych potrzeb przez wskazanie jej zalecanych zasad, klas, opcji i parametrów.

Profil może wynikać z potrzeb danego kraju, stanowiąc np. krajowy podzbiór normy międzynarodowej serii ISO 19100 lub też grupy tych norm.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com