geoinformacja, która jest informacją publiczną (patrz: informacja publiczna), tj. informacją o sprawach publicznych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com