w opracowaniu systemu, zespół systematycznie wykonywanych czynności mających na celu spełnienie przez system przyjętych wymagań.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com