ploter (patrz: ploter), który generuje obraz przez utrwalanie kolejnych wierszy odpowiadającego mu rastra.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com