top of page
English
raster representation
polski
English
polski
reprezentacja rastrowa
reprezentacja, w której stosowane są dane rastrowe (patrz: dane rastrowe).

bottom of page