pamięć tylko do odczytu; część pamięci głównej komputera, która nie traci swojej zawartości po wyłączeniu komputera i służy do przechowywania istotnych fragmentów systemu operacyjnego.

Patrz również CD-ROM (patrz: CD-ROM).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com