ustawa Gospodarka nieruchomościami w wersji ujednoliconej z roku 2000 określa trzy rodzaje wartości nieruchomości: wartość rynkową (patrz: wartość rynkowa nieruchomości), wartość odtworzeniową (patrz: wartość odtworzeniowa nieruchomości) i wartość katastralną (patrz: wartość katastralna nieruchomości).

Wartości nieruchomości określa się wykonując wycenę nieruchomości (patrz: wycena nieruchomości), z tym, że wartość katastralna jest ustalana w trybie powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com