technika pomiaru w systemie GPS (patrz: GPS) z zastosowaniem dwóch odbiorników, stacjonarnego i ruchomego, pomiędzy którymi utrzymywana jest łączność radiowa.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com