w języku UML – zgłoszenie przez klasyfikator (patrz: klasyfikator) gotowości do reagowania na otrzymywane sygnały (patrz: sygnał).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com