top of page
English
reference spheroid
polski
English
polski
elipsoida odniesienia
elipsoida obrotowa, zwana również elipsoidą geodezyjną, stanowiąca określoną i przyjętą do stosowania globalną lub lokalną aproksymację geoidy (patrz: geoida).

bottom of page