elipsoida obrotowa, zwana również elipsoidą geodezyjną, stanowiąca określoną i przyjętą do stosowania globalną lub lokalną aproksymację geoidy (patrz: geoida).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com