English
refraction
polski
English
polski
refrakcja


1) zmiana kierunku rozchodzenia się fali przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków określona podstawowymi prawami załamania fal,
2) zmiana kierunku rozchodzenia się fal w ośrodku jednorodnym, w którym ich prędkość zmienia się w sposób ciągły.