English
relational database management system (RDBMS)
polski
English
polski
system zarządzania relacyjną bazą danych
system zarządzania bazą danych (patrz: system zarządzania bazą danych) dla relacyjnych baz danych (patrz: relacyjna baza danych).