system zarządzania bazą danych (patrz: system zarządzania bazą danych) dla relacyjnych baz danych (patrz: relacyjna baza danych).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com