określenie takiego wzajemnego położenia pary stanowiących stereogram zdjęć fotogrametrycznych, w którym spełniony jest warunek komplanamości (patrz: warunek komplanarności); potrzebnych jest do tego celu 5 parametrów kątowych, skala nie jest wyznaczana.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com