właściwość systemu polegająca na jego zdolności do wykonywania przypisanych mu funkcji w określonych warunkach i czasie; charakteryzuje się:
a) średnim czasem międzyawaryjnym oraz
b) średnim czasem naprawy.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com