w opracowaniu systemów, przyjęty na wstępie istotny warunek, który powinien być przez system spełniony.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com