według norm ISO 19100, znajdowanie optymalnych tras między pozycjami w sieci przy założonej funkcji celu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com