top of page
English
rules for application schema
polski
English
polski
reguły schematów aplikacyjnych
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100, reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych (patrz: schemat aplikacyjny) z uwzględnieniem określania obiektów przestrzennych.

bottom of page