English
satellite positioning system
polski
English
polski
satelitarny system pozycjonowania
według norm ISO 19100, system pozycjonowania oparty na odbieraniu sygnałów przesyłanych z satelitów.

W tym kontekście, pozycjonowanie satelitarne pociąga za sobą wykorzystanie sygnałów radiowych transmitowanych przez „aktywne” sztuczne obiekty okrążające Ziemię i odbieranych przez „pasywne” urządzenia znajdujące się na lub blisko powierzchni Ziemi w celu ustalenia położenia, prędkości i/lub nachylenia obiektu. Przykładami są GPS i GLONASS.