system realizacji połączeń telefonicznych korzystający z łączności satelitarnej i tym samym niezależny od stanu naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com