English
scalability
polski
English
polski
skalowalność
zdolność sprzętu i oprogramowania do obsługi wzrastającej liczby użytkowników.