1) kompletny opis struktury bazy danych (patrz: baza danych); zależnie od poziomu rozważań schemat może być zewnętrzny i wewnętrzny, pojęciowy, logiczny i fizyczny;
2) sformalizowany opis modelu danych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com