w języku UML – obiekt przekazujący egzemplarz (patrz: egzemplarz) (wystąpienie) komunikatu (patrz: komunikat) do obiektu będącego odbiorcą (patrz: odbiorca) tego komunikatu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com