według norm ISO 19100, skończona, uporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com