radar wyposażony w anteny skierowane na lewo i na prawo w stosunku do kierunku lotu i służący do mapowania obiektów wydłużonych, np. dróg i rzek.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com