model danych (patrz: model danych) dotyczący danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne).

Konkretny model danych przestrzennych może charakteryzować się cechami właściwymi dla modelu zorientowanego graficznie (patrz: model zorientowany graficznie), modelu topologicznego sieciowego (patrz: model topologiczny sieciowy), modelu topologicznego obszarowego (patrz: model topologiczny obszarowy) lub modelu obiektowego (patrz: model obiektowy) (w sensie programowania obiektowego).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com