w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com