English
spatial data set series
polski
English
polski
seria zbiorów danych przestrzennych
w INSPIRE, zestaw objętych wspólną specyfikacją zbiorów danych przestrzennych.