English
spatial information
polski
English
polski
informacja przestrzenna

informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych przestrzennych (patrz: dane przestrzenne).