według norm ISO 19100, funkcja lub procedura, która w swojej dziedzinie lub zakresie ma co najmniej jeden parametr przestrzenny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com