top of page
English
spectral channel
polski
English
polski
kanał spektralny
zakres spektralny, w którym system teledetekcyjny rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne (patrz: promieniowanie elektromagnetyczne).

bottom of page