rozkład wartości pewnej wielkości fizycznej w zależności od wybranej zmiennej, np. rozkład amplitudy dźwięku w zależności od częstotliwości lub rozkład światła na składowe o różnych długościach fal.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com