funkcje sklejane stosowane są do interpolacji, aproksymacji i wygładzania krzywych lub powierzchni; dziedzina rozpatrywanej funkcji jest dzielona na części, a w każdej z nich stosuje się odpowiednią funkcję sklejaną, np. wielomian możliwie niskiego stopnia, tak aby spełnione zostały z góry zadane warunki dotyczące zwłaszcza ciągłości i różniczkowalności w całej dziedzinie.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com