top of page
English
State Forests
polski
English
polski
Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne zarządzające lasami pokrywającymi obszar ok. 70 000 km, i stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Do zadań Gospodarstwa należy ewidencjonowanie i określanie wartości powierzonego majątku państwowego.

Struktura Gospodarstwa obejmuje:
a) Dyrekcję Generalną,
b) 17 dyrekcji regionalnych oraz
c) nadleśnictwa w liczbie ok. 440.

Utworzono System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP) obejmujący system informacji przestrzennej (Standard LMN)

bottom of page