English
static view
polski
English
polski
perspektywa statyczna
w języku UML – typ perspektywy (patrz: perspektywa) modelu dostosowany do potrzeb analizy struktury systemu.
Do perspektyw statycznych należą: perspektywa implementacyjna (patrz: perspektywa implementacyjna), perspektywa projektowa (patrz: perspektywa projektowa) i perspektywa wdrożenia.