w języku UML – typ perspektywy (patrz: perspektywa) modelu dostosowany do potrzeb analizy struktury systemu.
Do perspektyw statycznych należą: perspektywa implementacyjna (patrz: perspektywa implementacyjna), perspektywa projektowa (patrz: perspektywa projektowa) i perspektywa wdrożenia.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com