English
station
polski
English
polski
punkt geodezyjny
punkt określony pozycją (patrz: pozycja) i zazwyczaj oznaczony w terenie znakiem geodezyjnym (patrz: znak geodezyjny).