proces, w którego rezultacie każdy fragment obrazu zostaje przyporządkowany odpowiedniej klasie zgodnie z ustalonymi regułami klasyfikacji; zbiór dopuszczalnych klas jest określany na podstawie tzw. próbek treningowych, stanowiących wyniki niezależnych i wiarygodnych obserwacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com