znak wykonany z trwałego materiału i trwale osadzony w podłożu dla oznaczenia położenia punktu geodezyjnego.

Znaki geodezyjne oraz związane z nimi urządzenia i budowle są prawem chronione.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com