standard wymiany informacji geodezyjnych wprowadzony w Polsce przez Głównego Geodetę Kraju w roku 1995.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com