zbiór dokumentów opisujących m.in.: wymagania, wybór koncepcji, projekt, działanie i obsługę systemu (patrz: systemu obsługa) informatycznego.

W skład dokumentacji powinny wchodzić podręczniki użytkowników i inne materiały szkoleniowe.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com